U bent hier

Algemeen

De competitie op zoetwater wordt geregeld door het CENTRAAL COMITE VOOR COMPETIEVISSERIJ afgekort het C.C.C.V. Dit C.C.C.V. is de Vlaamse vertegenwoordiger in het BELGIAN COARSE FISHING COMITTEE afgekort het B.C.F.C.

Structuur
De leden van het C.C.C.V. zijn de afgevaardigden van de negen zoetwaterfederaties en hun negen plaatsvervangers. Daarnaast zijn er een aantal mandaten zoals een kalenderverantwoordelijke, een sportbestuurder van de kampioenschappen en de eventuele coachen van zowel de junioren als de senior internationalen.
Het bestuur duidt verder voorzitter, ondervoorzitter en eventuele andere functies aan. De stemmingen gebeuren per federatie of volgens het aantal vertegenwoordigde wedstrijdhengelaars. Vijf leden van het C.C.C.V. worden aangeduid voor de stemgerechtigde vertegenwoordiging in het B.C.F.C.
Om haar competitie te regelen heeft het C.C.C.V. tevens een zeer specifiek reglement die elke werking, aanvraag, deelname en andere vereisten bundelt.